Nya siffror: Högkonjunktur i Jönköping – men det finns orosmoln

Det råder högkonjunktur i nivå med toppåren 20016-2007. Men sysselsättningstillväxten avtar. Det visar årets Småföretagsbarometer, som tar tempen på länets företagare.

Jönköpings län ligger över riksgenomsnittet sett till konjunkturutvecklingen. Det visar den småföretagsrbarometer som Företagarna och Swedbank presenterade på torsdagen.

– Med ett förväntat konjunkturindex 2016 är vi snart i nivå med högkonjunkturen 2006-2007, säger Anne Almström bankchef på Swedbank.

Lönsamheten har ökat i Jönköpings län. 35 procent av företagen i länet uppger en förbättrad lönsamhet. Tillväxten är positiv men andelen företag som haft en förbättrad lönsamhet i Jönköping är sex procentenheter lägre än i fjol.

– Det är bara god lönsamhet som ger tillväxt och trygga jobb, fortsätter Anne Almström.

Utbildning för jobb behövs

Sysselsättningstillväxten har minskat något i Jönköpings län sedan fjolårets mätning. Totalt sett säger 25 procent av Jönköpings småföretag att de har ökat sin personalstyrka medan 12 procent av företagen dragit ned på personal.

Kompetensbrist i flera sektorer

Enligt Frida Boklund, regionchef för Företagarna, är bristen på lämplig arbetskraft ett stort hinder för företagens tillväxt.

– Arbetskraftsbrist är fortfarande det absolut största hindret och det har bara blivit större. Vi behöver utöka YH-utbildningar samt hitta bra vägar för integration, säger hon.