Myndighet varnar för Youtube-trenden

Efter en olycka med dödlig utgång i länet varnar nu Elsäkerhetsverket för faran att fånga metmask med el. Enligt myndigheten sprids farliga filmer om tillvägagångssättet på internet.

Det var förra helgen som en fiskare avled efter att ha fått ström genom kroppen. Olyckan skedde i samband med att mannen fångade metmask med el utanför Tranås.

Nu går Elsäkerhetsverket ut och varnar för tillvägagångssättet. Att använda eldrivna hemmakonstruktioner för att få metmaskar att komma upp ur jorden kan förutom dödsfall leda till svåra skador i kroppen, skriver myndigheten.

Den man som avled förra helgen använde sig av spänning från ett vägguttag. När han kom i kontakt med spänningsförande delar i utrustningen utsattes han för strömgenomgång och hans liv gick inte att rädda.

Enligt Elsäkerhetsverket sprids just nu farliga filmer som visar tillvägagångssättet på bland annat Youtube. Här är ett exempel på en film som visar hur mask kan fångas ur jorden med hjälp av en hemmagjord anordning: